magyarpolány 2022

Rólunk

A Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány

összefogja a településen élő alkotókat és a művészeti alkotó szervezeteket. Támogatja a különböző területeken alkotó közösségeket és azok tevékenységét, hogy közösen léphessenek a nagy közönség elé.

Bővebben

Mi, akik itt élünk Magyarpolányban és a művészetek különböző ágaiban napi szinten gondolkodunk és dolgozunk azon,  hogy a kortárs művészetet egymással összefüggésben –  a vizualitás, a színjátszás, és az intermédia szemszögéből- közelítsük meg, felhasználási és értelmezési lehetőségeket ajánlva az érdeklődő és művészeteket kedvelő partnereinknek.

4

helyszín

25

esemény

3

művészeti ág

A „VEB2023 EKF Program” keretében megvalósuló  programsorozat célja a helyi kulturális kínálat mértékének, sokszínűségének és európai dimenziójának bővítése.  A művészeti ágak közötti együttműködés megvalósítása, a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítése, valamint Magyarpolány és a környék nemzetközi arculatának erősítése.

A programsorozat keretében  edukációs művészeti projektek kerülnek megrendezésre- a képzőművészet, a színházművészet, illetve az intermédia területein- a helyi művészek, illetve a művészetek iránt érdeklődők bevonásával. A közös művészeti alkotófolyamatok, kísérletek célja, hogy minél többen megtapasztalhassák az alkotás folyamatába való bekapcsolódás élményét.

A projekt helyszíne

Az edukációs művészeti projektek Magyarpolány településen valósulnak meg a helyi művészek bevonásával, illetve a helyi és agglomerációs területen élő, vizuális kultúra, kortárs művészetek, és a színházművészet iránt érdeklődők bevonásával.

A projekt célcsoportja

A projekt célcsoportja elsősorban a művészek és a művészetek iránt érdeklődő műkedvelő közösség. A közösség tagjai alkotni vágyó emberek, akik elsősorban ezekben a helyi csoportokban tudják kifejezni vagy megélni magukat az alkotások által. Mi, a helyi művészek hosszú éve óta igyekszünk átadni a tudásunkat, technikáinkat a csoport tagjainak, de magunk is szeretnénk fejlődni. A bizonytalan, a kétkedő, a kortárs művek megértésében és értelemzésében járatlan szélesebb közönséget is várjuk.

Az eseményeken való részvétel

Rendezvényeinken, akcióinkon, kampányainkon bárki részt vehet, melyek ingyenesek. Különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi szempontokra: akadálymentes helyszíneken szervezzük eseményeinket, rendezvényeinket.

képzőművészet

Részletek

A művésztelepi rendezvények lebonyolításába olyan képzőművészeket vonunk be, akik az általunk megfogalmazott és képviselt kortárs fogalomban alkotnak, értelmezik a művészet szerepét és a közönség felé újszerű kapcsolatokat kívánnak létrehozni, illetve saját gyakorlattal rendelkeznek. Rendezvényeinket olyan újszerű módszerekkel gazdagítjuk, amelyeket a nemzetközi központokban (Düsseldorf, Berlin, Párizs) már alkalmaznak. Mind a grafika, mind a festészet és a szobrászat területén olyan alkotókkal dolgozunk együtt, akik munkájukkal, kortárs szemléletükkel támogatják a hazai művészeti élet felpezsdítését. 2023-ra ezeken az alapokon kívánjuk a nemzetközi kapcsolatainkat fejleszteni.

színházművészet

Részletek

Beavató színházi előadásokkal,- drámaórákkal és egyéb kreatív programokkal várjuk a kortárs színházat szerető közönséget és az idelátogatókat.

A programsorozat ideje alatt májustól – októberig hét alkalommal tartunk beavató színházi eseményeket, amelyeket színészhallgatók, kísérleti színházak, és színházakhoz kötődő szakmai-módszertani csoportok tartanak.

A színház jelrendszerének megismertetése a résztvevők társadalmi aktivitásának, reflexiójának az ösztönzése, a közös kutatás, gondolkodás egyaránt elősegítik azt, hogy értő nézővé, és a társadalom aktív tagjaivá váljanak.

Média és digitális kultúra

Részletek

A média és digitális kultúra tartalom célja, hogy betekintést nyújtson a hagyományos képzőművészeti eljárásokon kívül a „ fénnyel írás” művészetébe. A klasszikus anyaghasználaton kívül a fényképészet és a digitális eszközökkel létrehozott média is egyre több teret kap a kortárs művészetben. De itt is – éppúgy, mint a képzőművészetben – a megértéshez elengedhetetlen az alaptudás, melynek hiányában nehezen befogadhatóak a kortárs műalkotások. Ezekkel az előadásokkal és workshopokkal közelebb szeretnénk hozni az „elvontnak” tekintett intermédia művészetét a nagyközönség számára is. Az események tematikája két részre osztható. A programok egyik részében azok a teoretikus megközelítések kerülnek a fókuszba, amelyek a fénnyel való munkát tárják fel alaposabban. Míg a rendezvények második részét a gyakorlatban is kipróbálható, technikai tudást fejlesztő foglalkozások teszik ki. A cél, hogy a megismerésen túl empirikus tapasztalást is megélhessenek az erre kíváncsiak.